Echo

(10)

Výučbový komplet ECHO 1 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií, ktorí s ruštinou začínajú.

Súčasťou výučbového kompletu je:

  • - učebnica
  • - stolná hra
  • - metodika
  • - nahrávka na stiahnutie zdarma na www.ucebnice-infoa.sk
  • - pracovný zošit

Učebnica je rozdelená do 7 lekcií. V úvode učebnice sa žiaci zoznámia so základnými reáliami Ruska, ktoré sú podrobnejšie popísané v poslednej kapitole učebnice, v prvej a druhej lekcii s ruskou abecedou – azbukou. Ďalšie lekcie prezentujú témy, ktoré zodpovedajú záujmom a komunikačným potrebám žiakov. Na konci každej lekcie sú opakovacie cvičenia, ktoré pomôžu žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí a poukázať na to, čomu by sa ešte mali venovať, aby uspeli v teste.

V pracovnom zošite nasleduje po každej lekcii slovník, ktorého slovnú zásobu by mali žiaci dokázať aktívne používať.
Na konci pracovného zošita nájdu žiaci i komplexný rusko-slovenský slovník, ktorý zahŕňa celú slovnú zásobu, s ktorou
sa žiaci stretli v učebnici.

Nahrávky textov rozvíjajú schopnosť počúvania a porozumenia hovoreného slova i správnu výslovnosť, učiteľom potom umožňujú ich kontrolu. Nahrávka obsahuje i fonetické cvičenia, jazykolamy, riekanky, piesne a básne.

Metodika obsahuje materiály, ktoré učiteľom pomôžu s prípravou hodiny – výučbový program, rozvrhnutie študijnej látky, prepis nahrávok, scenáre jednotlivých lekcií a kontrolné testy.